Buma liegt! Sep01

Buma liegt!

Distributiecentra van Europa liggen…. in Nederland! Leugens over Europa In het debat bij Knevel en van den Brink (KVDB) was het weer treurig om te zien dat bijna alle politieke leiders meer bezig zijn met de eventuele “negatieve” effecten die de koers van andere partijen zou hebben op Nederland dan verduidelijken waarom zij het zelf wel goed doen. Een beetje blogpost ligt tussen de 500 en 1250 woorden en daarom heb ik besloten om maar op één puntje uit dat debat in te gaan, Europa… Historische pijlers voor de Nederlandse economie Al tientallen jaren zijn zowel Schiphol en vooral de Rotterdamse haven toonaangevend voor de wereld en marktleider in Europa. Zeker als het aankomt op zaken als de op- en overslag, distributie, en innovatie van goederen en het vervoer er van. Om een indruk te geven waar ons kleine landje groot in is: “Rotterdam is één van de belangrijkste havens van Europa. De haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten. Rotterdam is één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. De overslag is jaarlijks zo’n 430 miljoen ton.” “Schiphol en de Randstad-regio zijn nauw met elkaar verbonden. Voor een economisch sterke regio is een luchthaven met een goed netwerk van internationale verbindingen van groot belang. Een economisch sterke regio zorgt ook voor veel werkgelegenheid. In 2011 werkten er 62.000 mensen op de luchthaven bij 500 bedrijven. In totaal verschaft de luchtvaartsector werkgelegenheid aan 290.000 personen, en draagt zij 26 miljard bij aan het Bruto Nationaal Product.” Buiten de cijfertjes is het goed om te weten dat Rotterdam al decennia lang tot de grootste zeehavens ter wereld behoort en dat Schiphol al vele malen is gekozen tot beste luchthaven ter wereld. Toch iets om trots op te...